วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีการติดตั้ง windows 7 ตามทรรนะ ของ น.ส.ลักษมี จงดา สสท.1/1

       

รรีสตาทร์เครื่อง เป็นกขั้นตอนแรกนำแผ่น CD โปรแกรมวินโด 7 แล้วกด Restat เครืองจะอ่านแผ่นแล้วหน้าจอก็ขึ้นให้กด F10 แลกดบนคีบอร์พิมพ์ Y หลังจากนั้นกด Enter แล้วเริ่มทำการลงโปรแกรม Windows 7 จากแผ่น CD รี่บูทเครื่องแล้วกด Enter จะมี่ให้เลือก ช่อง  เลื่อกช่องที่ 1 การติดตั้ง Windows 7 แล้วก็เริ่มเลือกภาษาในระหว่างการลง > Englieh , เลือกประเทศโชมของเวลา > ไทย, เลือกวิธีการจัดวางของคีบอร์ด > Tnai kedmanee จากนั้นกดปุ่ม Next และกดปุ่ม Intallnow จากนั้นจะมีข้อความลิขสิทข์ของ ซอฟแวร์ ของ Windows 7 ให้เลือกประเภทการติดตั้งมี่ 2 ประเภท 1. อัพเกรด 2. ตอิตั้งเอา ให้เลือกอั้นที่ 2 ติดตั้งเอา จากนั้นจะเป็นการล้างไดฟ์ที่ต้องการแล้วกด  Next และรอขั้นตอนนี้คือขั้นตอนกำลังติดตั้ง Install Windows 7 หลังจากนั้นให้เราใสชื่อผู้ใช้ และกดปุ่ม Next และ Next อีก และก็กดปุ่ม Next อีกครั้ง จะเห็นหน้าจอ Set up windows ให้เลือกอันสีแดงอั้นสุดท้าย แล้วจะเห็นจอให้เราตั้งเวลา จากนั้นจะเห็นข้อความของ Home Work, Work nekwork,Publie network ถ้าไม่แน่ใจให้กดอั้นสุดท้าย จากนั้นจะได้โปรแกรม Windows 7 ตามที่เราติดตั้งและให้เราคลิ๊กของ

เลื่อกล่างสุด และมองดุซ้ายสุดด้านบนจะเห็นการเลื่อกของไอคอนที่เราต้อง Apply  จะได้่ตามที่ต้องการ การสร้าง network group ให้ลากเม้าส์ไปหน้าต่างของจอคอมพิวเตอร์ My Compuper และคลิ๊กขวาเลื่อกล้างสุดและมองดุข้อความจะเป้น Computer name และจะเห็นคำว่า Change Settings ให้คลิ๊กตรงนั้นแล้วกด Change คลิ๊กตรงนั้น แลไปเปรี่ยนชื่อตรง Workgroup เป็น ITKVC และกด OK และข้อความจัขึ้น มา 2 อันคือ Restart Now และ Restart Later คลิ๊ก Rstart Now แล้วมันจะทำการ รีสต้าร์ทเครื่อง

1 ความคิดเห็น: